Brayton, Daniel G., Middlebury College, United States